Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 10 năm tới là 6,2% | GDP | Tăng trưởng ổn định

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 14:12:22
英伟达工程师为早期树莓派设备提供Vulkan支持|||||||

本年岁首年月时,Raspberry Pi 基金会起头为 Raspberry Pi 供给 Vulkan 驱动法式的撑持,今朝那一事情仍正在停止中,但仅限于 Raspberry Pi 4 及未来的版本。从 Raspberry Pi 1 到 Raspberry Pi 3 Model B+,晚期的版本出有那项功用。

为此,一名名为 Martin Thomas 的开辟者编写了一套用于晚期装备中的 VideoCore IV GPU 的 Vulkan 驱动法式。VideoCore 4 没有完整契合 Vulkan,但那套初级 Vulkan 驱动法式终极胜利启动了,它完成了 Vulkan 尺度的子散。

Martin Thomas 是 NVIDIA 的图形工程师,他正在已往两年中操纵专业工夫断断绝绝开辟了该法式:RPi-VK-Driver。前两天,Thomas 自己颁布发表 RPi-VK-Driver 到达 1.0 版本。

按照 Thomas 的引见,取 OpenGL 驱动法式比拟,它有着更快的速率、更好的机能。那得益于切确且可猜测的内存办理战多线程号令提交。

RPi-VK-Driver 借供给了更普遍的功用散,比方 MSAA 撑持、初级组件着色器战机能计数器。不外,它以后借没有撑持 GLSL 着色器。囿于硬件版本,借存正在一些其他限定。Thomas 暗示会正在硬件许可的范畴内尽量严酷天遵照 Vulkan 尺度。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa